Kossuth L. sgt. 52. II. em.

Ügyfélfogadás
Hétfő        9.00 - 13.00
Kedd Szerda 
10:00 - 16:00
Csütörtök10:00 - 16:00
Péntek9:00 - 13:00

Ügyfélszolgálati időn kívül is elérhetőek vagyunk:

tanfolyam iránti érdeklődés:
0630 528 8442

nyelvvizsgára jelentkezés:
0670 3268 159

vagy küldje el telefonszámát, kollégánk visszahívja Önt és válaszol minden kérdésére!

ECL


Általános információk az ECL nyelvvizsgáról

A “European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages” elnevezésből alkotott “ECL” betűszóval jelölt nyelvvizsga angol, német, magyar, olasz, lengyel, szlovák, spanyol, román, orosz, szerb, cseh, bolgár nyelvből tehető le.

Az angol, német és a magyar vizsga nemzetközi, és államilag elismert, akkreditált is. Egyelőre a többi nyelvből letett sikeres vizsga esetén nemzetközi nyelvvizsga bizonyítványt kapnak vizsgázóink, melyet kiegészítő vizsga nélkül, egyszerűsített honosítással egészíthetnek ki.
Az ECL nyelvvizsga azt méri, hogy a jelölt képes-e a különféle mindennapi élethelyzetekben, a hivatással/foglalkozással összefüggő, illetve személyes/magánéleti szituációkban szóban és írásban kommunikálni.


Nyelvvizsga időpontok 2018.

Az alábbi időpontok az írásban mért készségekre (olvasott szövegértés, írásbeli kommunikáció, hallott szövegértés) vonatkoznak, a szóbeli kommunikáció vizsga napja ettől eltérhet.


Február –

február 9. – B1, C1 szint

február 10. – B2 szint

Jelentkezési határidő: január 11. 


Április – 

április 13. – A2, B1, C1 szint

április 14. - B2 szint

Jelentkezési határidő: március 19. 


Június –

június 15. – angol B1, C1 szint

június 16. - angol B2 szint

Jelentkezési határidő: május 17.


Október – 
október 5. - B1, C1 szint

október 6. - B2 szint

Jelentkezési határidő: szeptember 6. 


December – 

december 7. – A2, B1, C1 szint

december 8. – B2 szint

Jelentkezési határidő: november 8. Az ECL nyelvvizsgarendszer aktuális vizsgadíjai

Vizsgaszint

B1

Szóbeli

15.000 Ft

Írásbeli

15.000 Ft

Komplex

25.000 Ft


B2


17.000 Ft


17.000 Ft


28.000 Ft


C1


17.500 Ft


17.500 Ft


29.000 Ft

2018. januártól az alábbi díjak módosultak az ECL rendszerben:

·         halasztás díja 3.000 Ft.

·         elveszett nemzetközi bizonyítvány újragyártása: 2.000.-Ft

·         hibás bizonyítvány cseréjéhez kapcsolódó díjak:

o   csak a nemzetközi bizonyítvány újragyártása esetén 2000.-Ft

o   csak az államilag elismert bizonyítvány újragyártása esetén 3000.-Ft

o   az államilag elismert és a nemzetközi bizonyítvány újragyártása esetén 5000.-Ft

 

2018 februártól új VIZSGASZABÁLYZAT érvényes!

Dokumentum


FIGYELEM! A korábbi gyakorlathoz képest változott a díjfizetés módja!

 

Részvizsga esetén:

Vizsgaközpontot megillető díjtétel: B2 12.000 Ft/ C1 12.500 Ft (csekk kérhető az Ügyfélszolgálatunkon)

Vizsgahelyet (Laksmi Nyelviskola) megillető díjtétel: B2 5.000 Ft/ C1 5.000 Ft (készpénzben az Ügyfélszolgálaton vagy átutalással)

Komplex vizsga esetén:

Vizsgaközpontot megillető díjtétel: B2 19.000 Ft/ C1 19.500 Ft (csekk kérhető az Ügyfélszolgálatunkon)

Vizsgahelyet (Laksmi Nyelviskola) megillető díjtétel: B2 9.000 Ft/ C1 9.500 Ft (készpénzben az Ügyfélszolgálaton vagy átutalással)

 

Bankszámlaszámok:

PTE Idegen Nyelvi Központ:       10024003-00282716-00000000

Laksmi Nyelviskola:                    57400217-11069100


Online jelentkezés: Megtekintés

 


A nyelvvizsga menete

Írásbeli vizsga
1. Olvasott szöveg értése

A vizsgázónak két (különféle típusú) szövegértési feladat helyes megoldásával kell igazolnia, hogy szótár nélkül képes a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű általános szöveg tartalmát megérteni.


2. Írásbeli kommunikáció

A jelöltnek két (megadott szószámú) fogalmazást kell irányítási szempontok szerint írnia.

Az első két készség között nincsen szünet, ellenben az írásbeli kommunikáció és a hallásértés végeztével is tartunk kis pihenőt


SZÓBELI VIZSGA

Szóbeli kommunikáció  (kb. 20 perc)

A jelöltek kettesével (páratlan számú vizsgázó esetén hármasával) vizsgáznak. Az irányított beszélgetés és a hozzá társított önálló témakifejtés feladatának számát a vizsgázók egyike húzza.

Bemutatkozás – nem kerül értékelésre

Irányított beszélgetés

§  A vizsgázó által húzott számhoz tartozó téma alapján a vizsgáztató kezdeményezi a beszélgetést, és a vizsgázókhoz intézett kérdésekkel segíti a két vizsgázó közötti beszélgetést.

§  A vizsgarész célja, hogy a két vizsgázó között beszélgetés alakuljon ki az adott témáról. Fontos, hogy a vizsgázók tudjanak kérdéseket feltenni egymásnak, képesek legyenek reagálni a vizsgázótárs által elmondottakra, merjenek kommentálni, ellentmondani, ha véleményük eltér társuk véleményétől.

 

Önálló témakifejtés képmontázs alapján

§  Az egyes témák kifejtéséhez 4-5 képből álló képmontázs áll rendelkezésre. Szükség esetén a vizsgáztató kérdésekkel segíti a vizsgázókat.

§  A vizsgarész célja, hogy a vizsgázók önállóan, logikusan felépített gondolatmenet alapján, minél kisebb vizsgáztatói segítséggel tudják kifejteni gondolataikat.

§  A vizsgarésznek nem az a célja, hogy a vizsgázó a képmontázs egyes képeit részletesen leírja. Ehelyett arra kell törekedni, hogy a képmontázs által sugallt témáról beszéljen a vizsgázó.


Az értékelő és a vizsgáztató külön-külön értékeli a vizsgázók teljesítményét.

Szóbeli kommunikáció időpontja az írásbeli és a hallásértés vizsgáktól eltérően másik napra is eshet.ECL nyelvvizsgarendszer: Megtekintés!