Minőségpolitika

Az Laksmi 2002 Kft. stabil működésre, ügyfélkörének szélesítésére, a vevői igények kiszolgálására törekszik. Nem csak ügyfeleink de minden érdekelt fél elégedettségét, elismerését szeretnénk kivívni. Cégünk vezetése és dolgozói elkötelezettek a minőségi munkavégzés mellett. Legfőbb törekvésünk, hogy

 • korszerű és egyben újszerű képzéseket kínáljunk a képzésben résztvevők részére az OKJ-s szakképesítéstől kezdve a személyiségfejlesztésen át
 • az átalakult gazdasági viszonyokhoz igazodva, rugalmas időbeosztással alkalmazkodjunk a szolgáltatást igénybevevőkhöz, természetesen a szakmai színvonal megtartásával, illetve annak emelésével oly módon, hogy a jól bevált hagyományos oktatási elemeket az újabb, személyhez kapcsolódó virtuális oktatási módszerekkel ötvözzük
 • hatékony, magas színvonalú, folyamatos szolgáltatás biztosítása.

Társaságunk a szolgáltatásainak színvonalát a képzésben résztvevők/partnerek igényeinek és elvárásainak megfelelően kívánja alakítani, ezért magas minőségi színvonalon látja el valamennyi feladatát.

 • Minőségpolitika fontos alappillére az Laksmi 2002 Kft. vezetőinek és minden munkatársának elkötelezettsége a céljainak tudatosításával. Megfelelés az elvárásoknak, magas fokú szakértelem, ismeret, felelősségvállalás, önképzés és képességfejlesztés, állandó megújulás a meghatározó.
 • Célunk a képzésben résztvevők és partnereink igényeinek rugalmas kielégítése, megelégedettségük folyamatos növelése, az Laksmi 2002 Kft. pozitív megítélésének állandó javítása.
 • Célunk a jogszabályi feltételeknek, illetve az MSZ EN ISO 9001:2009 nemzetközi szabvány követelményeinek való megfelelés
 • Tevékenységeink minden mozzanata dokumentált, a Minőségirányítási kézikönyv és a folyamatszabályozások, utasítások részletesen tartalmazzák a felelősségeket, valamint a minőségirányítási tevékenységek végrehajtásának folyamatát.
 • Az Laksmi 2002 Kft.  minden dolgozójának állandó célja kell, hogy legyen saját munkájának javítása, a szervezet munkatársai közötti együttműködés megvalósítása, fejlesztése. A minőségjavítási tevékenység folyamatos végzése minden munkatárssal szemben kötelezően elvárt feladat.
 • A minőségi munka a szervezet munkatársai számára minden szinten alapkövetelmény

 Céljaink eléréséhez az alábbi vezetési eszközöket vesszük igénybe:

 Társaságunk valamennyi tevékenységére kialakítjuk, működtetjük és állandóan fejlesztjük az MSZ EN ISO 9001:2009 nemzetközi szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert.

 • Tevékenységeinket a jogszabályi és szakmai előírások, követelmények ismeretében, azok maximális betartásával, magas színvonalon, tervszerűen és szervezetten végezzük.
 • Biztosítjuk, hogy Minőségpolitikánkat szervezetünk minden szintjén megértsék, elfogadják. Ugyanakkor törekszünk arra, hogy munkatársaink természetes igényévé váljon a minőségi munkavégzés, a kezdeményezés a minőség javítására, melyhez minden feltételt biztosítunk számukra, beleértve:
  • az egyértelmű szervezeti felépítést és feladatlebontást,
  • az ehhez rendelt világos döntési szinteket,
  • az ennek megfelelő önállóságot és felelősségvállalást,
  • a folyamatos szakmai képzést és továbbképzést.
 • Munkavégzésünk során figyelemmel kísérjük és törekszünk a képzésben résztvevők igényeinek megismerésére és figyelembe vételére a velük történő kapcsolattartás és a szolgáltatás teljesítése során; bevonjuk őket a minőségbiztosítás megvalósításába.
 • Figyelemmel kísérjük és ellenőrizzük munkatársaink tevékenységét, hibáikat folyamatosan korrigáljuk, igyekszünk elkerülni azok ismétlődését.
 • A megbízóink igényeinek lehető legjobb kielégítése és a vevőkör szélesítése érdekében a tevékenységeinket, eszközállományunkat folyamatosan bővítjük, korszerűsítjük.
 • Szolgáltatásaink minőségét a szükséges erőforrások felhasználásával, az infrastrukturális háttér folyamatos fejlesztésével, a képzésben résztvevők igényeinek rugalmas kezelésével, a képzésben résztvevők észrevételeiből levont tapasztalatok munkafolyamatba történő visszacsatolásával biztosítjuk.
 • A képzésbevont oktatóinkat/trénereinket szigorú elvárások alapján választjuk ki, és folyamatosan értékeljük, kiterjesztve rájuk minőségirányítási rendszer követelményeit.
 • A minőségpolitikánkat a szervezet minden szintjén érthető módon fogalmazzuk meg, mindent elkövetve annak érdekében, hogy a munkatársak természetes igényévé váljon a minőségi munkavégzés és a kezdeményezés a minőség további javítására; minőségpolitikánkban foglaltak teljesülését folyamatosan figyelemmel kísérjük, a dokumentumban foglaltakat évente felülvizsgáljuk

 

Az Laksmi 2002 Kft. olyan minőségirányítási rendszert működtet, amely szervesen beépül mindennapjaiba, segíti a megújulást, hozzájárul a Társaság gazdasági eredményességéhez, a szakmai tekintély és hírnév öregbítéséhez térségünk, régiónk határain túl is. Vezetőségünk fontosnak tartja, hogy politikánkat minden munkatársunk és partnerünk megismerje, és követendő vezérelvnek tekintse.

 

 Szeged, 2014.08.15.                                                                                                                                                                                                                            Józsa Ernő

                                                                                                                                         ügyvezető


Letöltések

Adatkezelési tájékoztató képzésben résztvevők számára letöltés Engedelyezett_C_kepzesi_kor_statisztika_2017 letöltés Engedelyezett_D_kepzesi_kor_statisztika_2017 letöltés Engedelyezett_D_kepzesi_kor_statisztika_2018 letöltés Engedelyezett_C_kepzesi_kor_statisztika_2016 letöltés Engedelyezett_D_kepzesi_kor_statisztika_2016 letöltés ECL - Jelentkezési lap letöltés TELC - Jelentkezési lap letöltés Zöld út - Jelentkezési lap letöltés Referenciák letöltés